W czasie wakacji sekretariat jest czynny dla petentów w godzinach 8.30 – 13.00

Telefon – (95) 73 20 347

  1. Informujemy, że w wyżej wymienionych godzinach osoby zainteresowane mogą odebrać świadectwo szkolne, załatwić dokumenty związane ze zmianą szkoły, otrzymać zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły i pozostałe sprawy. Proszę pamiętać o środkach ochrony osobistej.

  2. Rodzice uczniów przyszłorocznych klas 1 – proszę zapoznać się z informacją nt wyprawki szkolnej.

  3. Podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie zapewnia szkoła. Rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do religii, w przypadku uczęszczania dziecka za te zajęcia.

  4. Dokładny termin i zasady odbioru zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty zostaną podane na stronie szkoły po otrzymaniu informacji z OKE. Wstępnie jest to dzień 31 lipca.

  5. Terminy egzaminów poprawkowych
    a) chemia - 25 sierpnia 2020r. godzina 9.00
    b) geografia - 26 sierpnia 2020r. godzina 9.00